Projekbeskrivelse

TEKSTIL

OBS: Nedenstående kollektioner er kun til fremvisning af Solvejgs værker online. De er ikke en del af den kommende salgsudstilling.

Solvejgs billeder har altid haft ansigtet som det bærende motiv med øjne, der ser ud på beskueren. Øjne, der vil komminukere og stille spørgsmål til det liv, der leves. Dette motiv er givende, men også besværtligt at arbejde med. Det handler grundlæggende om, at Solvejg igennem årene har brugt ansigtet som en slags spejlbillede af hendes eget liv.

Øjnene er sjælens spejl. Når ansigtet blev formet af stofstykker, tyll og tråd, arbejdede Solvejg med dets udtryk, indtil der kom en følelse af, at nu er der forbindelse mellem den indre og ydre personlighed; at fortællingen i billedet både skal virke stærk og troværdig, samtidig med at det vil i dialog med beskueren.

Mange af Solvejgs tesktile billeder handler om kvindelivet; en form for portrætbillede, der i bund og grund nok intuitivt er en bearbejdelse af hendes egne behov og drømme.

Livet leves i spændingsfeltet mellem to ydre poler, der henholdsvis har et positivt og negativt udsagn. Det betyder, at Solveig hele tiden arbejdede på en forståelse for livets foranderlighed. Derfor er der i motiverne altid et element af dualitet, hvor de to sider er i konflikt eller i harmoni med hinanden.

Det ydre udsagn er kvindernes forskellige kropsattituder, der signalere tidens trend og værdinormer, som samfundet og vi selv placerer os i. Kvinderne er omgivet af dyr, der beskriver instinktet, den ubevidste styrke og levende natur i mennesket. Sider og temperamenter, som vi ikke altid tør synliggøre, fordi det ikke passer ind i familiestrukturen eller samfundsnormen.

I stofbillederne er styrkeforholdet mellem disse 2 delmotiver hele tiden i forandring i forhold til egne reflektioner og livsoplevelser. Billedfortællingerne er Solvejgs bidrag til slægtens historie i beskrivelsen af det levende liv og ikke mindst kvinderne i den. Det gav hende en følelse af forbundethed mellem fortid og nutid og ikke mindst en nysgerrighed efter at se ind i fremtiden.

Solvejg ønskede at sætte et aftryk til de kommende generationer.

FLERE KOLLEKTIONER